הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
צליית כבד
שאלה
נשאלה בתאריך כ"ח סיון התשע"ה
צלייה במנגל שבתחתיתו מים

שמעתי שיש רבנים האוסרים לצלות כבדים על גבי מנגל שבתחתיתו מים, ורבנים אחרים מורים לצלות דווקא בצורה כזאת. האם יש אפשרות לבאר את צדדי הענין ולהורות כיצד יש לנהוג למעשה?

תשובה
מאת: הרב ישראל כהן שליט"א

יש להמנע מלהשתמש במנגל עם מים, כיון שיש לחשוש שהמים מתאדים על ידי החום הרב ועולים ומבשלים את הכבד, וכן הדם שבהם חוזר ונבלע בו. [הצד האחר בשאלה זו היא להשתמש עם מים כדי שיבטלו את הדם ולא ייאסר הכלי, ומכל מקום יש להורות כנ"ל].


 


 


מקורות:


ראה יו"ד סי' עג ס"א לענין בישול כבד. ולענין דיעבד ראה מה שכתב בזה בשו"ת מעשה חושב ח"ה סי' כט [ויש להוסיף עוד את המובא בדובב מישרים ח"ד (הנדפס בסוף ח"ג הנדמ"ח) סי' ק], ויש לדון בעצם הסברות בזה ואכ"מ.

כתיבת תגובה