הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
שכנים
שאלה
נשאלה בתאריך י"א כסלו התשע"ה
נזילה ממרפסת לבית השכן, על מי חל חובת תיקון התקלה.

אני גר בבניין דירות משותף, ומעל הבית שלי יש מרפסת של שכן, כשיורד גשם יש נזילה מהמרצפות במרפסת של השכן אל תוך הבית שלי.
על מי מוטל לשלם הוצאות האיטום?
והאם יש הבדל בין איטום חד פעמי בגלל תקלה כלשהי לבין תחזוקה שוטפת?

תשובה
מאת: הרב אברהם ארשטר שליט"א

חובת התיקון הוא על העליון בין אם זה תיקון עקב תקלה ובין אם זה תחזוקה שוטפת (במציאות לא מצוי במרפסת מרוצפת שהאיטום יתקלקל מכיון שהמרצפות מגינות על האיטום, אא''כ הרימו מרצפות ולכן  אין תחזוקה שוטפת)


 

ודין זה נובע ממנהג שבבנין משותף כל אחד אחראי לדאוג שלא יגרם נזק לשכנים  מחלקו ברכוש המשותף ולכן בעל המרפסת  אחראי שלא יגרם נזק מהמרפסת שלו לשכן שמתחתיו.

 

מקור הדברים : עיין בחו''מ סימן קנ''ה ס''ד ברמ''א ובסימן קס''ד ס''א ברמ''א ונראה שסותר עצמו והסמ''ע והש''ך והב''ח ועוד מפרשים מיישבים את הדברים, ולפי הנתיבות בסימן קס''ד סק''ג  מבורר המנהג שעל העליון יש חובה מדיני שותפות למנוע נזק מרשותו לתחתון.
חשוב לדעת: כתב ה"חכמת אדם": תורתנו הקדושה בבין אדם לחברו נחלקת לשתים, 'צדק' ו'משפט', צדק הוא שלא יעשה דבר שמזה יצא עוול, ומשפט הוא כאשר כבר נעשה העוול אזי ישפטו הבית-דין ביניהם. ע"כ. בית-ההוראה מטפל אך ורק בשאלות בתחום ה'צדק' לדעת את המעשה אשר יעשון בלי חשש איסור, ואינו תחליף לדיון בפני דיינים במעמד בעלי-הדין במקרי סכסוך

כתיבת תגובה