הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
כשרות המזון
שאלה
נשאלה בתאריך א' כסלו התשע"ה
האם עיסה של קמח מלא עם עיסה של קמח לבן מצטרפות לשיעור הפרשת חלה

שלום


לשתי עיסה של קמח מלא ולא היה בה שיעור חלה, ובנוסף לשתי גם עיסה של קמח לבן פחות משיעור חלה, ובשתיהם יחד יש שיעור חלה, האם הם מצטרפות לשיעור הפרשת חלה?

תשובה
מאת: הרב אברהם העניך פיעטרקובסקי שליט"א

יש להחמיר  דמצטרף, דלמרות שדעת הגרע"א ששני מינים אין הסל מצרפם, מ"מ זה מפני שאחד מבטל טעם חבירו, אבל כאן שהם מין חיטה מין אחד, לענ"ד אין הקפידה כ"כ חזק, וכל שונשכין העיסות הדדי מצטרף. אלא שלענין ברכה יש לחשוש וספק ברכות להקל. 

כתיבת תגובה