הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
תפילה
שאלה
נשאלה בתאריך כ"ה תשרי התשע"ה
האם אומרים "ולגשמים בעתם" בברכת חודש חשוון

בברכת החודש של חודש חשון, האם אומרים "ולגשמים בעתם" או שמתחילים רק בחודש כסליו לאחר ז' חשוון?

תשובה
מאת: הרב אליהו בייפוס שליט"א

מאחר שבחודש זה כבר מבקשים שירדו גשמים, ובפרט שמדגישים בברכה "בעתם", נקטו גדולי הפוסקים לומר "ולגשמים בעתם" כבר בברכת החודש של חודש חשון. וכן המנהג.


מקורות: לוח 'דבר בעתו' בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובשו"ת דבר יהושע ח"ג יו"ג סי' עה. 

כתיבת תגובה