הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
שכירות
שאלה
נשאלה בתאריך ט' אב התשע"ד
תשלום על זמן המתנת מונית באזעקה

אנשים נסעו במונית, לפתע נשמעה אזעקה וכולם ירדו להסתתר, והמונה המשיך לפעול.


בתום הנסיעה סירבו הנוסעים לשלם על שעת האזעקה, והנהג טוען שהיה בשירותם כל העת והמתין להם בשעת האזעקה ולכן מגיע לו שכר מלא.


מה הדין?

תשובה
מאת: הרב אברהם ארשטר שליט"א

כתב הרמ''א בסימן של''ד  ס''א  כל אונס שאירע לפועל בין ששניהם היו יודעים שדרך האונס לבוא או ששניהם אינם יודעים הוי פסידא דפועל  ומסביר הסמ''ע שהמוציא מחבירו עליו הראיה. ולכן אם המקרה היה במקום שלא שכיח אזעקות כגון בירושלים א''א לחייב,


אך אם זה היה במקום ששכיח אזעקות כגון באשדוד אזי יש לחייב שברור שמי שמזמין פועל אחרי שכבר התחיל האונס אין צד לפוטרו וכמו שאדם שכר דירה בשעת מלחמה והיה צריך לברוח צריך לשלם שעל דעת כן שכר.


וכמו שאם עמדו בפקק באמצע הדרך צריך לשלם כיון שזה דבר שכיח ונחשב שזה הדרך להגיע לכל מקום בחישוב הפקקים בדרך.

חשוב לדעת: כתב ה"חכמת אדם": תורתנו הקדושה בבין אדם לחברו נחלקת לשתים, 'צדק' ו'משפט', צדק הוא שלא יעשה דבר שמזה יצא עוול, ומשפט הוא כאשר כבר נעשה העוול אזי ישפטו הבית-דין ביניהם. ע"כ. בית-ההוראה מטפל אך ורק בשאלות בתחום ה'צדק' לדעת את המעשה אשר יעשון בלי חשש איסור, ואינו תחליף לדיון בפני דיינים במעמד בעלי-הדין במקרי סכסוך
משא ומתן
situmta
2014-08-11
14:12:00
שתי שאלות, אם אפשר להעביר לעיון כבוד הרב: א. האם לפי האמור, כשאירע פקק לא שכיח, כגון שהיה פיגוע ונחסמה כל העיר לשעה ארוכה, האם א"א לחייב? ב. במקרה הנדון, הנהג יטען שהם צריכים לשלם לו לכל הפחות מדין תשלום על המתנה, הרי נכפה עליו להמתין עמם שם, רק בגלל ששכרוהו לנסיעה. ואם היה מסתלק ואינו חושש מהאזעקה היו תובעים אותו על ביטול השכירות.

כתיבת תגובה