הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
תפילה
שאלה
נשאלה בתאריך כ"ד תמוז התשע"ד
אמירת "יום טוב הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא"

האם ביו"ט צריך לומר: יום טוב הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא?

תשובה
מאת: הרב אליהו בייפוס שליט"א

דין זה לגבי שבת מבואר בשו"ע ומסברא אין לחלק בין יו"ט לשבת לענין זה. וכן מופיע בכל הסידורים. לענין הנוסח שיש לומר: המנהג הרווח הוא לומר בנוסח הנ"ל, אך יש האומרים גם ביום טוב "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא", כי יום טוב אף הוא נקרא שבת.


מקורות: שו"ע יורה דעה סימן שלה ס"ו; לקוטי מהרי"ח ח"ג השמטה לח"ב דף נד; שער הכולל פכ"ו; חמשה מאמרות קונטרס נוסח התפילה אות י"ט.

כתיבת תגובה