הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת
קריאת התורה
שאלה
נשאלה בתאריך ט"ז תמוז התשע"ד
בעל קורא שהתעלם מטעות שמצא בספר התורה והמשיך לקרוא

בבית הכנסת בו התפללתי נמצאה טעות, אות מיותרת, בספר התורה; הקורא הבחין בכך אך המשיך לקרוא כרגיל, ורר לאחר התפילה הודיע לגבאים שספר התורה פסול ויש להחליפו ולסמנו כפסול לצורך תיקון. התעוררה שאלה האם צריך להוציא שוב ס"ת אחר ולקרוא בתורה בשנית.

תשובה
מאת: הרב אברהם העניך פיעטרקובסקי שליט"א

ראשית, על חסרות ויתרות באופן שאינו משנה את המשמעות, אפילו לכתחילה מוציאים וקוראים בספר התורה ואין צריך להחליפו באחר. אך אפילו בטעות כזו שלכתחילה מוציאים ס"ת אחר, בדיעבד שכבר קראו אין צריכים להוציא ס"ת אחר, ומבואר מדברי האחרונים שכך הדין גם באופן ששמו לב באמצע הקריאה לטעות.


מקורות: משנה ברורה סימן קמג ס"ק י"ג, אליה רבה שם סק"ז בשם שיירי כנסת הגדולה.

כתיבת תגובה