הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

תשעה באב

נושא
תקציר
מאת
תשעה באב
ד' אב התשע"ד

תפילין בתשעה באב בשחרית

בת"ב אני יוכל להניח תפילין רק בבוקר, ולא תהיה לי אפשרות להניח אחרי חצות, מחמת סיבות שונות. האם מותר לי להניח תפילין בבוקר, או שלא להניח כלל?
תשובה: תניח בבוקר.  מקורות: אי הנחת תפילין בשחרית אלא במנחה אינו אלא מנהג, שלרוב הראשונים חייבים בט"ב בתפילין [ולפחות תפילין של יד] ראה טור וב"י (סי' תקנה) [ואכן היו שנהגו להניח גם בשחרית, ראה שערי תשובה שם], ואין לבטל את המצוה.
הרב ישראל כהן שליט"א