הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

תפילין

נושא
תקציר
מאת
תפילין
ד' אב התשע"ד

הנחת תפילין לגוי

נסעתי לרצועה לחלק אוכל לחיילים, ולהניח להם תפילין, ותוכ"ד שאני מניח תפילין לחיילים, בא גם חייל שאינו יהודי וביקש שיניחו לו תפילין. האם מותר להניח לו?
תשובה: יש להמנע מכך.  מקורות: ראה רדב"ז (מלכים פ"י ה"י) שאף שגוי העושה מצוה אין מונעים אותו, במצוות הצריכות קדושה וטהרה הוא חוכך בדעתו שלא להניח לגוי לעשותן. ומצאנו בשם גדולים התבטאויות חריפות נגד ענין זה.
הרב ישראל כהן שליט"א