הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

ריבית

נושא
תקציר
מאת
ריבית
א' כסלו התשע"ה

הקדמת תשלום ברכישת דירה בזול

שלום, מאחר והייתי זקוק נואשות לכסף מזומן לחובות בבנקים וכדומה, נאלצתי להציע דירה למכירה במחיר נמוך ממחירה האפשרי האמתי. פתחתי במו"מ עם פלוני והגענו להסכמה באשר למחיר. ואולם החתימה על חוזה וקנין התעכבה בשל בעיות טכניות עם עורכי הדין. מאחר והבנקים לחצו, אמרתי לקונה, שאם הוא רוצה שאהיה מחוייב למכירה ולא אמכור לאחר, למרות העיכובים, אני מציע שיתחיל לשלם את התשלום הראשון כבר עכשיו. כנגדו אתן לו המחאה, ואם לבסוף מסיבה כלשהי, שלא סביר שתקרה, המכירה לא תצא לפועל הוא יוכל לפדות את המחאתי. כך עשינו. אחר כך חשבתי, שכיון שלמעשה לכאורה לא חל שום קנין (אולי כן?) בהעברת הכספים הזו, והוא עשה זאת על סמך ההמחאה שנתתי לו. נמצא שהוא בעצם הלווה לי כספים, בתמורה ל"שמירת" העסקה של מכירת הדירה בזול. אז לכאורה זה כרוך באיסור ריבית. האם כן? אם כן, מה עלי לעשות כעת? המכירה עדיין מתמהמהת.
תשובה: אפשר להקל בזה.   מקורות: הקדמת התשלום היא פסיקה בהוזלה ביש לו, שהיא מותרת. ואמנם נחלקו הראשונים אם פסיקה צריכה שתחיל קנין מסויים, וכאן ודאי שלא חל דבר, אך אפשר להקל כדעות הסוברות שאין צריך קנין כלל, ראה חוות דעת (סי' קסג סק"ב), יד אברהם (סי' קעה ס"ד), ועוד.
הרב ישראל כהן שליט"א
ריבית
י"ד סיון התשע"ד

חיוב בהוצאות גבייה האם נחשב לריבית

יש לי גמ"ח הלוואות כספים האם מותר לי לחייב את הלווה בהוצאות גביה, במקרה של איחור בתשלום ? אם כן, מה נכלל בהיתר ?
תשובה: שלום וברכה, מותר למלוה לחייב את הלוה בכל ההוצאות הקשורות להלואה, ואין בכך משום ריבית. [ברם, יש להתנות זאת מראש, שלא יהיה בכך איסור גזל]. מקורות: ראה חוט שני (ריבית, עמ' נ ואילך) בפרטי הדינים של גבית ההוצאות.
הרב ישראל כהן שליט"א