הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

פורים

נושא
תקציר
מאת
פורים
ז' אדר ב' התשע"ד

נוסע בפורים דמוקפים מעיר שאינה מוקפת חומה לעיר מוקפת חומה האם חייב שוב בשמיעת מגילה

שלום אני אמור להיות ביום הפורים י"ד אדר הבעל"ט בב"ב, ובמוצאי פורים (ליל ט"ו) אני נוסע לירושלים ואהיה שם כל הפורים, האם אני צריך לקיים שני ימי הפורים, או די בכך שאעשה את הפורים שבבני ברק.
תשובה: שלום וברכה, עליך לעשות פורים גם בירושלים, אך תשמע את הברכות מאחרים. מקורות: משנה ברורה (סי' תרפח), וחזון איש (סי' קנב), פורים וחודש אדר (פ"ח סנ"ג).
הרב ישראל כהן שליט"א