הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

עשרת ימי תשובה

נושא
תקציר
מאת
עשרת ימי תשובה
כ"ה תשרי התשע"ה

קיום מנהג כפרות על ירקות

שמעתי שהיו מקיימים את מנהג הכפרות על ירקות, האם זה נכון ומה המקור לכך?
תשובה: כנראה שהכוונה לדברי רש"י בשבת (פא: ד"ה האי) בשם תשובות הגאונים. וזה לשונו:  ובתשובת הגאונים מצאתי שעושין חותלות מכפות תמרים וממלאין אותם עפר וזבל בהמה וכ"ב או ט"ו יום לפני ר"ה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית וזורעים לתוכן פול המצרי או קיטנית וקורין לו פורפיסא וצומח ובערב ר"ה נוטל כל אחד שלו ומחזירו סביבות ראשו שבעה פעמים ואומר זה תחת זה וזה חליפתי וזה תמורתי ומשליכו לנהר.
הרב ישראל כהן שליט"א