הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

נדה

נושא
תקציר
מאת
יורה דעה
כ"ז ניסן התשע"ה

קושי בהתכופפות ברחיצה ובעיון

שלום וברכה בהמשך לשאלה הקודמת הכוונה בעיקר לעיון ורחיצה ביסודיות הדורשים התכופפויות וכדומה.
תשובה: נראה שכוונתך להתכופפות לצורך הטיפול בכף הרגל. בלי להכנס לגדרי ההלכות, ניתן לחסוך את החלק העיקרי והחשוב של הטיפול בכף הרגל על ידי ביקור אצל פדיקור בסמוך לטבילה. כמו כן ניתן לחסוך מהעיון שם על ידי העיון של הבלנית, אלא שיש ליידע אותה שהאשה סומכת על עיונה במקומות אלו ושתעיין ביסודיות.
הרב ישראל כהן שליט"א
יורה דעה
כ"ז ניסן התשע"ה

הכנות לטבילה בעת כאבי גב

שלום וברכה אשתי סובלת מכאבי גב כרוניים מזה מספר שנים. בזמן ההכנות למקווה הכאבים גוברים ומכבידים כתוצאה מההכנות המרובות. אני מבקש לשאול באיזה פעולות אפשר להפחית בכדי להקל על כאבי הגב?
תשובה: עליך לברר אצל מומחי גב אילו פעולות שתמנע מהן אשתך יפחיתו ממנה את הכאבים, ואחר כך לחזור ולפרטן בשאלה כדי לדון האם אפשר לוותר עליהן.
הרב ישראל כהן שליט"א
נדה
י' תמוז התשע"ד

בדיקה סמוך לשקיעת החמה

שלום רב, אני לא יודעת מה לעשות לכן אני שואלת אני עשיתי בדיקה ביום ראשון בבוקר ולקראת שקיעה הייתי צריכה לעשות מוך דחוק אני יודעת שזה צריך להיות קרוב לחצי שעה ארבעים דקות. ואני חושבת שעשיתי ממש פחות מהזמן. מה אני אמורה לעשות ביום ראשון הקרוב בעזרת השם יש לי מקווה האם אני צריכה לעשות עוד פעם מחדש ולספור עוד פעם?
תשובה: אפשר לטבול ביום ראשון הקרוב ולסמוך על בדיקת שחרית [כשלא היה זה יום הראשון של המחזור]. בפרט אם גם עשו בדיקה לפני השקיעה, ורק הבעיה שהמוך לא היה כשיעור 40 דקות. דעצם בדיקת המוך אינו מעכב בפרט לא חצי שעה ומספיק כרבע שעה.
הרב אברהם העניך פיעטרקובסקי שליט"א
נדה
י"ד סיון התשע"ד

בהלכות הרחקה

  ידוע שטיול אסור, ואילו הליכה למקום מסוים מותרת. ומשכך האם יש להקל בהליכה למקום שהדרך אליו יכולה להיות טיול. כגון הליכה משותפת לכותל המערבי - שהוא יעד - דרך הרובעים והשוק שיש בהם הנאה?
תשובה: שלום וברכה, אין איסור בטיול מצד עצמו אלא כשהם לבדם ועל ספסל אחד וכדומה, ועל כן אין איסור בהליכה, ויש שהחמירו בהליכה אך בעיקר בהרים וכדומה שיש בזה קירוב הדעת, ולא באופן האמור.   מקורות: שיעורי שבט הלוי (סי' קצה ס"ה אות י). 
הרב ישראל כהן שליט"א
נדה
י"ד סיון התשע"ד

ספירה בז"נ:

שלום כב' הרב אשה שהיה לה כתם על הבדיקה בז"נ, ולא ידעה אם טוב או לא, ועשתה הפסק נוסף על תנאי, ולפני כן רחצה או"מ, ויצא כל מיני כתמים, ואינה יודעת מה. ואח"כ שאלה רב על הבדיקה ויצא טוב, וגם ההפסק יצא טוב, האם צריכה להתחיל שוב הספירה מההפסק או שיכולה להמשיך ברצף הז"נ.
תשובה:   שלום וברכה מצד הכתמים שלא הראתה לחכם - אם היה מראה אותם כתמים נוטה לאדמימות, יש להחמיר ותתחיל למנות מן ההפסק ואילך; אם לא ידוע מה היה, אפשר להקל שאם לא הסיחה דעתה מהמנין [היינו שלא החזיקה עצמה כטמאה ולא פסקה מלבישת לבנים], ממשיכה את המנין הקודם. מקורות:  שבט הלוי (ח"ג סי' קיט אות ט, ובהגה"ה בנדמ"ח), שיעורי שבט הלוי (סי' קצו ס"ד אות ד ד"ה אמנם), וכן רגילים להורות גם בשבעה נקיים.
הרב ישראל כהן שליט"א
נדה
י"ב סיון התשע"ד

היכר באכילה בימי איסור

שלום רציתי לדעת, אם אוכלים פלאפל בימי איסור, ויושבים במרפסת שלא ליד שולחן, האם יש לעשות איזה היכר בימי איסור?
תשובה: שלום וברכה,  דעת הגר"ש ואזנר להצריך היכר אם יושבים סמוכים, ודעת הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ שאין צורך.   מקורות: דעת הגר"ש ואזנר בשיעורי שבט הלוי (סי' קצה ס"ג ש"ך סק"ז, בסוף דבריו שם), ודעת הגרי"ש אלישיב בתשובה שבסוף ספר אוצרות הטהרה (אות טז), ודעת הגר"נ קרליץ בחוט שני (עמ' ריט רכ).
הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א