הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

מקוואות

נושא
תקציר
מאת
מקוואות
ט' סיון התשע"ד

האם יש עניין לחכות שמי בור המקווה יסתיים להמלאות

שלום הייתי היום לפנות בוקר במקוה, והבור היה באמצע להתמלאות, והוא כבר היה מלא כמו שצריך, אבל עדיין המשיך להתמלאות, האם יש עניין לחכות שיסיים להמלאות,? האם זה נקרא זוחלין? או שבכל אופן בגברים זה לא משנה? אודה לכם על תשובתכם.
תשובה: שלום וברכה, אפשר להקל שלא להמתין עד שיתמלא המקוה. מקורות: האחרונים דנו אודות פסול זוחלין בטבילת גברים, והוכיחו מדברי המגן אברהם (סי' קנט ס"ק כז) והמחצית השקל שפוסלת, אמנם כתבו שאין להחמיר בזה אלא במה שהוא זוחלין מן הדין ולא במה שמחמירים בו להחשיבנו זוחלין, ראה כן בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' סד ס"ק ח). זחילה כשהמים נכנסים למקוה ונשארים שם, מקפידים עליה כחומרא, ולכן כתב בשו"ת באר משה (ח"ה סי' כא) שאין להחמיר בה בטבילת גברים.
הרב ישראל כהן שליט"א