הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

מעשרות

נושא
תקציר
מאת
מעשרות
א' אב התשע"ד

הפרשת תרומות ומעשרות בירקות

רציתי לברר האם צריך לעשר ירקות? אם צריך, האם אוכל לקבל הדרכה איך מעשרים אבטיח למשל?
תשובה: אכן צריך לעשר ירקות. יש לחתוך מעט יותר מ1%, ולהניח בצד האבטיח [יש לדאוג שכל אלו לא ינועו עד סוף ההפרשה]. לאחר מכן לומר את נוסח ההפרשה שבסידור, וראוי להבין את הדברים הנאמרים [נושא זה, שאינו ארוך, כדאי ללומדו היטב]. בשנים בהם מפרישים מעשר שני, יש לייחד מטבע עליו יחולל המעשר [או לעשות מנוי בקרן המעשרות ולומר את הנוסח המתקבל מהם], ובשנים בהם מפרישים מעשר עני [כמו השנה], והפירות הם טבל ודאי, יש לתת את המעשר עני [כ-9% מהפירות] לעני [או להקנות אותו לגוף צדקה הנותן לעניים, כמו 'יד אליעזר', ולאחר מכן לשלוח אליהם את התמורה].  אם הפירות טבל ודאי, יש לומר את הברכות המתאימות, ככתוב בסידור. אחר ההפרשה, נוטלים את החלק החתוך הנ"ל, עוטפים בשקית, ומניחים באשפה.
הרב ישראל כהן שליט"א