הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

מזיק

נושא
תקציר
מאת
מזיק
ג' תמוז התשע"ד

המתין לאוטובוס ולא הגיע, ונגרמו לו נזקים מכך, האם מותר לו להמנע מלשלם בנסיעה אחרת

בשל רשלנות או אונס או סיבה בלתי ידועה, איחר האוטובוס הציבורי שעה ארוכה - מדובר בגוזמה שלא יכולתי לשערה מראש - ונגרם לי הפסד ממוני של ביטול פגישה חשובה, של תשלומים מיותרים ועגמ"נ. מהיכרות עם הביורוקרטיה והמענה של החברה, ברור לי, שהתשובה שתתקבל - אם תתקבל - תהיה התנצלות רפה ותו לא. שאלתי, האם מותר לי לעשות דין לעצמי. ובמקרה שאני יכול - להימנע מלשלם על נסיעות אחרות - דבר שבעקיפין ישיב לי לפחות חלק קטן מהסכום האמור.
תשובה: אסור במקרה זה לעשות דין לעצמו ולנסוע ללא תשלום.   הרחבה: אמנם  על פי הכתוב בשו''ע סימן ד' שמותר לאדם לעשות דין לעצמו ולתפוס מהחייבים לו ואינו חייב לפנות לבית הדין, היה צד לומר שמותר לעשות דין לנפשו אך זה רק באופן  שהחיוב הוא ברור. במקרה המדובר שהאוטובוס איחר אין ידועה לנו סיבת האיחור ובהחלט יכול להיות שהעיכוב לא באשמת החברה, אלא מחמת גורם חיצוני כגון עומס רב בכביש וכיוצ''ב  והדבר נחשב לאונס והחברה פטורה. אך  אם ברור לשואל שהעיכוב הוא ברשלנות של החברה  מותר לתפוס.
הרב אברהם ארשטר שליט"א