הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

כיבוד אב ואם

נושא
תקציר
מאת
כיבוד אב ואם
ט"ו כסלו התשע"ה

שימוש בבעל ת"ח ולהעיר לאב על הנהגתו

האם כשאני מבקשת מבעלי עזרה עם הילדים יש בזה משום שימוש בתלמיד חכם? ואציין שבעלי לומד ב"ה הרבה מאד שעות ביום וכבר נבחן על כל הלכות שבת אצל רבנים גדולים מאד (כגון ר' משה שאול קליין שליט"א ועוד). ועוד שאלה - האם מותר להעיר לאבא על אכילה לא מנומסת? אני אינסטניסטית והדבר מפריע לי מאד תודה רבה
תשובה: מותר לך להשתמש בבעלך. אין להעיר לאב, אלא אם כן אף הוא חפץ בכך, או שהדבר ימנע ממנו בזיון מאחרים.  מקורות: האיסור להשתמש בתלמיד חכם מקורו בגמרא (מסכת מגילה כח:) ומובא ברמ"א (סי' רמג ס"ו), אמנם אין הדבר נוגע לענייננו, באשר הבעל מחוייב מעצמו בענייני הבית ולסייע לאשתו לטפל בילדיו שלו. ואפילו אין זה טיפול בילדיו שלו, אין בדבר איסור כאשר אשה נעזרת לבעלה, כיון שהדבר הוא מחיוביו בנישואין. דוגמא לדבר מה שכתבו הפוסקים שת"ח המשכיר עצמו מותר להשתמש בו, ראה ראש יוסף (מגילה שם) ושיורי ברכה (ביו"ד שם). לגבי כיבוד אב ואם, אין להעיר לאב באופן האמור שהרי יש בכך משום בזיון, ומותר רק באופנים שהזכרנו, ויסודם מדין מחילה, וכן מצינו שיש מטחינו בריחיים ונוחל עולם הבא. ראה קידושין (לא.).
הרב ישראל כהן שליט"א