הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

דיינים

נושא
תקציר
מאת
דיינים
י"א סיון התשע"ד

בדין "הלך אחר הנתבע"

שלום כבוד הרב האם הדין של הלך אחר הנתבע נאמר גם בעיר שיש בה יותר מבית דין אחד?
תשובה: שלום, המנהג שלא יכול לכפות את הנתבע.   מקורות: תשובות והנהגות, חלק ג סימן תלז
הרב אליהו בייפוס שליט"א