הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

גניזה

נושא
תקציר
מאת
גניזה
י"ב סיון התשע"ד

הדפסת ספר חול עם תמונת ספר קודש

האם מותר להדפיס ספר סיפורים, עם כריכה שיש בה צילום של חומש או גמרא פתוחים?
תשובה: שלום וברכה, אין מהראוי לעשות כן, כי הדברים עשויים להגיע לידי בזיון. יש לטשטש את הצילום, שהתיבות תהיינה בלתי קריאות. מקורות:  ראה גנזי הקודש (פ"ו ס"ו, ובהקדמה, ובפסקי הגרח"ק שבסופו) שגם דברי תורה בדפוס שעדיין לא למדו בהם אין לנהוג בהם מנהג בזיון, ודו"ק לענייננו. 
הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א