הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

גניבת דעת

נושא
תקציר
מאת
גניבת דעת
י"א סיון התשע"ד

נסיעה באוטובוס ונטילת דמי נסיעה במונית לפי הסכם שכר

שלומים רבים, אבקש לשאול על מציאות שקיימת בעבודתי. אני עובד בכמה מקומות, שבהסכם השכר עמם כלולים דמי הנסיעה במונית. דא עקא, שיש כמה פעמים ביום - בעיקר בשעות הבוקר - שאני מעדיף ללכת לאטי רגלית. בנוסף, ישנה נסיעה אחת שיוצאת בדיוק בזמן שיש לי קו אוטובוס חילופי, שבו מחיר הנסיעה פחות מחצי מדמי הנסיעה במונית. שאלתי: האם יש בכך גניבת דעת וממון מהמעסיקים שמשלמים לי את הגעתי למקום? אשמח לקבל את תשובתכם.
תשובה: שלום וברכה,  אין כאן גניבת דעת וממון. [אלא אם כן הותנה במפורש על ידי המעביד כי התשלום הוא אך ורק על נסיעות בפועל וכפי מחירם]. מקורות: יש שדנו בענין זה והביאו על כך מקורות מסוגיות שונות [ראה מה שהביאו בישכיל עבדי (ח"א סי' לט) ובמשפטי התורה (ח"א סי' לט)], אולם למעשה ההוראה היא מכח המנהג שאין מדקדקים בדבר, ומשלמים על הנסיעות לפי ימי עבודה בלא דין ודברים כיצד נסע העובד, ראה על כך במשפט הפועלים (פ"ז הערה ו).
הרב ישראל כהן שליט"א