הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

בל תלין

נושא
תקציר
מאת
בל תלין
י"ב סיון התשע"ד

בעניין איסור בל תלין

שלום רב,  רציתי לדעת האם יש איסור בל תלין אם אני אומר בפירוש לעובד שלי שאני לא יודע מתי יקבל כסף, אני אומר לו שיקבל אבל אני לא יודע מתי, בין חודשיים לשלש. האם אני עובר בבל תלין? ואם לא עוברים, מה הדין אם אחר שלש חודשים עדיין לא שילמתי, אז כן יש בל תלין, או כיון שאמרתי מראש שאני לא יודע מתי יקבל אין בזה בל תלין.
תשובה: שלום וברכה,  אינך עובר בבל תלין. מהזמן שקצבת לשלם ואילך. אמנם אתה עובר באיסור דרבנן שלמדוהו מהפסוק (משלי ג כח) 'אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן'.   מקורות: שלחן ערוך (חו"מ סי' שלט ס"ט).
הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א