הבהרה:
'בית ההוראה' שע"י ממלכת התורה "עוז והדר" בדוא"ל, מיועד רק לנאלץ להשתמש במחשב ובשירותיו לפרנסתו ועל דעת גדולי ישראל שליט"א. בית ההוראה מעלה את התשובות לעיון באתר זה, אך אין בזה מתן היתר או עידוד מצד הרבנים הגאונים המשיבים שליט"א לשימוש כלשהו ברשת המקוונת

בית ההוראה המרכזי

שעל ידי ממלכת התורה "עוז והדר"

בנשיאות מורינו הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א

אב"ד דק"ק "באר משה" מאנסי

נשיא ומייסד ממלכת התורה "עוז והדר"

בית ההוראה עומד

בהכוונת הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א

ריש מתיבתא "עוז והדר"

ראש כולל חושן משפט "באר ישראל"

 

בית ההוראה הוקם במטרה לתת מענה לצורך הקיים בתשובות הלכתיות מנומקות ומגובות במקורות הפסיקה. בבית ההוראה ניתן לשאול שאלות בהלכה בכל ארבעת חלקי שלחן ערוך, ולקבל תשובות מרבנים שהוסמכו להוראה או לדיינות ומשמשים בפועל כרבנים המשיבים לקהל מרעיתם בקהילות ישראל קדושים.

מאחר והמענה אינו טלפוני, ניתן להשאיר שאלה בכל שעה משעות היממה, והרב יוכל לעסוק בה ביישוב הדעת ולהשיב תשובה מנומקת ומסודרת. התשובות יתקבלו בדרך כלל וללא התחייבות, בתוך 24 שעות מזמן השאלה.

לראשונה, נעשו צעדים שישפרו את תהליך השאלה והתשובה, בכך שיאפשרו עיון מעמיק בנושא הנידון, ומשוב חוזר לאחר מתן ההוראה.

חלק מהשאלות יתפרסמו באתר, תוך השמטת פרטים מזהים וחלקים שאינם נוגעים לחלקה ההלכתי המובהק של השאלה, ויהיה ניתן לדון בהן באמצעות מערכת התגובות.

חובה לציין כתובת דואר אלקטרוני בה יקבל השואל תשובה מנומקת גם אם שאלתו לא תפורסם באתר.

על כל תשובה יצויין בעז"ה שם הרב המשיב שליט"א.

 

שמות הרבנים המשיבים שליט"א:

 

  • הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא עוז והדר, רב ור"מ להוראה "באר ישראל"
  • הגאון רבי אברהם מרדכי ארשטר שליט"א, דיין בביה"ד "הישר והטוב"
  • הגאון רבי אליהו בייפוס שליט"א, מו"צ בבני ברק, מייסד ויו"ר ארגון "משמרת השבת", מבית ההוראה של הגר"נ קרליץ שליט"א
  • הגאון רבי ישראל כהן שליט"א, מו"ץ בבני ברק ובהוד השרון, מחבר ספרי 'דרך ישרה' וראש כוללי 'עוד יוסף', מרבני ממלכת התורה 'עוז והדר' ומערכת מתיבתא
  • הגאון רבי אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי שליט"א, מו"ץ בחיפה, מח"ס 'באר חנוך' על סדר השו"ע

  

הבהרות:

מטרת בית ההוראה להפיץ ולהרבות ולהגדיל תורה ולהאדירה, להרבות תורה וטהרה בישראל, ולהנגיש לפני קהל מבקשי ה' את בירור ההלכה לעומקה, ולדעת את המעשה אשר יעשון. שאלות ותשובות נבחרות עתידות בעז"ה לצאת בספר לאור עולם ע"י ממלכת התורה "עוז והדר".

מחובתנו להבהיר: המענה ניתן לשואל בהתייחס לעובדות והנתונים שנמסרו על ידי השואל, וכפי שהובנו על ידי הרב המשיב שליט"א.

לפיכך, אין בייעוץ ההלכתי הניתן באתר משום חוות דעת הלכתית מחייבת. גם יתכנו פעמים בהם השואל החסיר פרט מסוים, אשר הרב המשיב לא נתן דעתו לכך, (דבר היכול להתברר יותר בפניה אל הרב פנים אל פנים), לכן ראוי לציין כל פרט בשאלה, גם אם הפרט נראה שולי. לא כל הפרטים יפורסמו בשאלה, ואם הפרט אכן לא משנה, הוא יושמט מן השאלה.

תשובות בדיני ממונות ובענייני חושן משפט מיועדות לאדם המסופק אם חייב, והצד השני אינו תובע אותו בבית דין, והוא מעוניין לדעת אם עליו לשלם מעצמו לצאת ידי אדם או ידי שמים. וכן אדם שרוצה לברר אם יש לו עילה לתביעה. אך ברור כי התשובה אינה מחייבת משום צד במקרה שיש ויכוח בין אנשים, וכפי שנאמר בתורה (דברים א טז) 'שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק', ולכן ככל שלא נשמע צד שני בענין, אין בהלכה זו שום הוראה למעשה, ובמיוחד שבמקרים רבים עיקרי הטענות חסרים כאשר לא נשמעו כי אם דברי צד אחד, וכנפסק בשלחן ערוך.

עיקר מטרתו של "בית ההוראה", להיות מענה זמין באופן מיידי גם למקרים בהם אין אפשרות לשאול את הרב פנים אל פנים, או בכל מיני אילוצים ומקרים הכרחיים, אך כמובן כדאי לקחת תשומת לב, כי מלכתחילה ראוי לשאול רב ומורה צדק פנים אל פנים, כדי שיוכל להבין את המקרה טוב יותר, ובודאי תשובתו תהיה יותר ראויה ונכונה.

אנו תפילה לבורא עולם שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ושלא יכשלו רבני בית ההוראה בלשונם, ושלא יצא ח"ו מכשול מתחת ידינו, ושנזכה להרבות תורה ואחדות בישראל.

 

 

בכל ענייני האתר ניתן לפנות למנהל האתר הרב אליהו רייכמן 

לשליחת שאלה כעת